naam
Foto2
Foto1
Foto3

Vervolg privacy beleid KiThCo


Verstrekking aan derden
KiThCo deelt gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen (verwerkers) worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Geen persoonsgegevens worden verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

KiThCo maakt, na instemming van de cliŽnt, gebruik van derde partijen voor de volgende doeleinden: Minderjarigen
KiThCo verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 12 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
KiThCo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens: KiThCo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens op de website.

Terug
poppetjes (5K)