naam
Foto2
Foto1
Foto3

Werkwijze jongeren (12-18 jaar)


Meestal vindt er eerst oriënterend gesprek plaats. Indien mogelijk zijn beide ouders aanwezig, omdat dit een goed totaal beeld van het kind geeft. In het gesprek kunnen de volgende zaken aan de orde komen:
Na dit gesprek zal duidelijk worden welke mogelijkheden er zijn om verder te gaan. Na een aantal gesprekken, plannen we opnieuw een gesprek met de ouders erbij, waarin de jongere kan uitleggen waar we aan hebben gewerkt en wat het heeft opgeleverd. Hierna wordt besloten of het nodig is om verder te gaan en met welke frequentie de bijeenkomsten zullen gaan plaatsvinden. Er kan o.a. gewerkt worden aan het versterken van het zelfbeeld, cognitie, het maken van keuzes, sociale vaardigheden, gedragsveranderingen, weerbaarheid/assertiviteit, inzicht, acceptatie en structuur.
poppetjes (5K)